Hei alle golfvenner.
Nå er vi i gang, - og golfbanen er full av smilende, ivrige og flotte golfere. SGK har fått og får nye medlemmer kontinuerlig, som via VTG kurs opplever golfen som en flott sport å drive med. Herlig med nye medlemmer i golffamilien.

Styret og klubben mottok kr. 1 350 000 fra TH. Hansens stiftelse denne gangen. Dette er en flott gave og tilskudd til klubben. Styret søkte midler fordi vi trengte slipemaskiner for å holde maskinparken vedlike. I alle år har greenkeeper skrudd fra hverandre blader og kniver for å ta de med til VKG for å få utstyret slipt. Det har vi betalt godt for og i tillegg har et mannskap blitt tatt bort fra banejobbing i de timene. Nå får vi flotte slipemaskiner som vil gjøre god nytte og enklere for Morten og hans stab. Så stor takk til stiftelsen (les mer om gaven).

Som styreleder får jeg mange tilbakemeldinger fra medlemmer ang. hvordan klubben driftes og banens tilstand. Det setter jeg stor pris på. Styret jobber hardt for å videreutvikle SGK, og for de midlene vi har, holde banen i god stand.

Vår golfbane ble etablert for 14 år siden, så det er «ung bane» i golfsammenheng. Banen er dessverre bygget opp med relativt lite jord oppå leirgrunn. Det gjør at fairwayer tørker fort inn når vi får uker uten regn. Akkurat i skrivende stund er det sol, og mer sol er meldt.

Banen trenger vann for å fremme vekst og det må brukes midler på vanning. Styret har bedt daglig leder om å få inn fagfolk for å se på boringsmuligheter etter vann. Deretter legge frem en rapport over kostnader, muligheter og resultatmål på boringen. Det blir utført i kommende uke og rapporten blir lagt frem for styret.

I mellomtiden må vi bruke all den vannkapasitet vi har. Morten med stab og frivillige jobber hardt for at banen skal være bra for medlemmene, men værgudene er det vanskelig å håndtere, - selv for en greenkeeper med mye kompetanse.

Det er mange «eksperter» blant medlemmene når det gjelder golfbanen vår og engasjement er bra. Greenkeeping er et fag, og selv om noen mener at de er gode på klipping av gress har jeg lært at det ikke holder i golfbanesammenheng. 
La oss håpe på regn, kanskje må vi ta regndansen sammen?

 

Mens vi venter må vi spille banen som den er, og ballen som den ligger.


Ellen Schjelderup/styreleder