Ingen rabatt for voksne
Juniorer spiller gratis

Klubb Pris Betingelser
Tønsberg Golfklubb Gratis. Alle dager. Juniorer (6-19 år) med
    full spillerett.