Så langt er vi i rute og gleder oss til å flytte inn

Deler av dugnadsgjengen og Styret beiset ett ekstra strøk av det som er montert av kledning p.t. Det vil også bli beiset denne helgen da ytterligere kledning er ferdig montert.
Ellers er man ferdig med å forblende muren i underetasjen med skifer. Den resterende veggen mot syd og nord vil bli forblendet når stillaset er tatt ned. De tekniske fagene blir ferdig med sine foreløpige arbeider mot slutten av neste uke, og inner- og yttervegger vil så bli lukket. Deretter vil man flyte (sparkle) gulvet i 1. og underetasjen, og maler går så i gang med å male innvendig.

Inne er de ferdig med å sette opp veggene og holder nå på å sette opp gipsplater.

Rett over pinse vil stillasene bli fjernet, og arbeidet med å fylle inntil alle massene som ligger på parkeringsplassen vil bli påbegynt den 23. mai. Dette arbeidet vil ta ca. en uke, og i den forbindelse vil deler av parkeringsplassen bli avstengt. Vi oppfordrer medlemmene i denne perioden å parkere langs innfartsveien på høyre side når det ikke er mulig å finne ledig plass på parkeringsplassen.