Jordmasser fra parkeringsplassen er flyttet og delvis lagt inn til bygget.

Utgraving til garasjebygg er ferdig og bygget regnes å stå ferdig i august/september

Maler er i gang med sparkling og pussing i begge etasjer, og begynner å male når denne jobben er ferdig. De er også i gang med å legge belegg i garderober og dusjer i underetasjen.

Pergolaen ferdigstilles, og terrassen blir så tekket.  I slutten av neste uke påbegynnes montering av systemhimling, legging av belegg og teppeflis i hovedetasjen.