Vi ønsker å minne om våre regler og rutiner, dersom det er frost på banen.

Det er alltid banesjefen som bestemmer når banen må stenges og når den kan åpnes for spill. 

Alle starttider som berøres av frost kanselleres av den som har ansvaret i Proshop. Det sendes da melding gjennom Golfbox til spillerene - så dersom du ikke har haket av i Golfbox-profilen din at du ønsker epost/SMS når det skjer endringer med din starttid, så er det en god idé å gjøre det nå.
Når banen kan åpnes for spill, er det spillere som har starttid derfra og utover, som får slå ut.

Det er spesielt greenene som er sårbare for frost, og som gjør at vi må stenge banen for spill frem til de er frostfrie.
Husk at det kan være frost på banen, selv om det er varmt og godt hjemme hos deg selv. Så sjekke epost, Facebook og hjemmeside jevnlig når du har booket en tidlig starttid.

Når et menneske eller en dyr tråkker på frossent kortklipt gress, knuses cellene i gresset og gresset dør, og det vokser ikke tilbake igjen på lenge. Skaden kommer ikke til syne med en gang, men det kan bli veldig tydelig i dagene etterpå. Husk at skader som skjer nå, grunnet frost, får følger for greenene ved oppstart av sesongen 2024!

I følge USGA går en gruppe på fire spillere til sammen rundt 300 skritt på en green. Det kan få dramatiske konsekvenser ved lave temperaturer.

Se video her