Styret kaller inn til årsmøte 28.februar kl. 18.00 på Scandic Park hotell, Sandefjord

Årsmøtet avholdes 28.februar kl. 18.00 på Scandic Park hotell, Sandefjord

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret innen 14. februar 2024 til post@sandefjordgolf.no. Benytt forslagsskjema ved å trykke på knappen under.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, på SGK hjemmeside.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandefjord golf i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandefjord golf. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sandefjord golfs lov som ligger på hjemmesiden. Ved eventuelle spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Vanja Montgomery kontaktes via epost: post@sandefjordgolf.no

Forslagsskjema

Velkommen til årsmøte.


Med vennlig hilsen
Ellen D. Schjelderup
Styreleder