Invitasjon til Marshal kurs

Vil du hjelpe klubben med en viktig oppgave og være dens verdige representant på banen?  Da bør du melde deg på Marshal kurset

Påmelding

Å få flere Marshal er viktig for klubben. Synlighet av marshaler øker tempo på spillet og hindrer at spillere går ut uten å betale.
Marshalen skal representere/veilede egne medlemmer, og gjester slik at de har en hyggelig opplevelse på banen, samt hjelpe de som spiller sakte med å ta igjen gruppen foran seg, slik at det blir bedre flyt på banen.

For å være Marshal må du ha et ønske å hjelpe/bistå andre golfere, til et bedre/raskere spill.
Det er ikke nødvendig med forkunnskaper eller lang erfaring som golfspiller. 
For klubben kan det medføre reduserte vedlikeholdskostnader, trivelig miljø som resulterer i flere medlemmer, og fornøyde gjester.

Ønsker du mer informasjon, kontakt kursholder.
Kursholder: Jan Peter Skaara, epost: jan.peter.skaara@broadpark.no
Leder for Marshal komiteen: Sari Brandt, epost: sarimaritab@gmail.com

De som gjennomfører kurset, får Marshal vest og diplom

Sted: Sandefjord Golfklubb
Tid: Lørdag 4. mai kl 13:00-15:00

Det blir servert pølser etter kurset