Vinteren er definitivt her, i skrivende stund er det 10 blå ute og dagene er korte. Men snart snur solen og da går det fort til ny utesesong for golfere.
I mellomtiden er vi Indoor.

Takk til dere som møtte opp på medlemsmøte SGK arrangerte 8. november, dere fikk en gjennomgang av blant annet klubbens økonomi, nytt klubbhus og banestatus med fremtidige planer. Vi var ca. 50 medlemmer, det er plass til mange flere av våre 1400 medlemmer.

Styret er i gang med budsjettforslag 2024. Versjon 1 ble lagt frem for styret på siste styremøte. Medlemspriser 2024 er satt og vil bli sendt ut i mail til dere fra daglig leder. Styret mener at basismedlemskap skal være slik at «folk flest» har mulighet til å være medlem i vår flotte klubb. Det var også tanken i 2023 da styret valgte å ikke øke medlemsavgiften. I 2024 må vi øke litt, dette fordi vi er i en dyrtid som innebærer utgiftsøkning innen strøm, forsikring, materiell, gressfrø, maskiner og mye mer. I tillegg er sponsoravtaler litt vanskeligere å få etablert. Nye avtaler blir også forhandlet i disse dager, blant annet muligheter for rabatterte priser på andre baner. Det viser seg å ikke være enkelt å få til avtaler som klubbene ser er attraktive for egen klubb, medlemmer og samarbeidsperspektivet. Men det jobbes videre. Det forslaget som ble lagt frem på medlemsmøte med 40% greenfeeavtale er ikke helt i havn for å si det sånn.

Det er vært høy aktivitet på banen i 2023, med 30.000 spilte runder. Veldig bra med aktive medlemmer/spillere. Banen vår er utfordring og en prioritet. Maskinparken til SGK må stadig fornyes og vedlikeholdes, det koster å holde et golfanlegg i orden. Styret har bedt administrasjonen/banekomiteen om å lage planer, - for kort sikt og på lengere sikt. Slike planer gjør
det enklere å budsjettere og prioritere.

Nytt klubbhus er i gang, - noen utfordringer i forhold til grunnforholdene. Ekstra undersøkelser som har forsinket igangsetting noe, men som nå ikke skal ha noe å si for ferdigstillelse. Skal vi få til alt er vi avhengig av frivillige som vil være med på laget. Uten frivillige er vi ingen levende idrettsklubb. Dersom du ønsker å bidra så er det bare å melde seg. Oppgavene er mange.

Styret ønsker alle medlemmene i SGK en riktig fin adventstid, det gjelder å bruke dagene på en positiv måte, som kan være å trene golfsvingen.

 

Ellen D. Schjelderup
Styreleder