For en sommer vi har hatt, og da mener jeg værmessig. Banen har fått juling i form av ekstrem tørke og «ekstreme Hans».
Det er ingen som kan si det er enkelt å drifte en golfbane i vårt land.

På siste styremøte diskuterte vi flere forbedringer SGK kan gjøre på banen. Banen og driving range er i kontinuerlig utvikling og forbedring. Banen er høyt prioritert når det gjelder midler. Alltid nok hull å putte pengene i, for å bruke den metaforen. Prioriteringer innen banefornyelse og forbedringer må styret kontinuerlig forholde seg til, og banen er eget punkt på hvert styremøte.

Noen tilbakemeldinger er kommet i forhold til utslagsstedene. De er dessverre ujevne, sandete og lite gress noen steder. Tiltak må gjøres. Men når dette er sagt, - med det klima vi har, og vil få fremover i dette landet, er det en utfordring å være greenkeeper. Vår greenkeeper har mye kunnskap og kompetanse innen sitt fag. Sammen med sitt team gjør han en kjempejobb hver dag for at vi golfere skal ha en så god bane som mulig å spille på.

En utesesong er snart over og banen vil bli klar for vinterdvale. Dere kan fremdeles få noen fine runder og banen er akkurat nå helt fantastisk. Styret håper medlemmene har nådd målet de har satt seg for å bli en tilfredsstillende, god eller super golfspiller, og fint at dere ønsker å være medlem i Sandefjord golfklubb. Uten medlemmene er klubben ingenting.
Pr 20.08.2023 er vi 1441 medlemmer I SGK. Det er flere enn forventet for denne årstiden. Golf er gøy, - men ikke lett. Denne sporten krever øving og perfeksjonering av svingen. Med Viktor Hovland som forbilde er det bare å stå på! Øving gjør mester!

Styret er i innspurten når det gjelder forprosjektering av nytt klubbhus, og anbud er kommet inn. Nå skal styret gjennomgå disse og se på muligheter for finansiering.
Spennende arbeid!

SGK er klubben i våre hjerter. Alle nye medlemmer er hjertelig velkommen, og vi håper de finner seg til rette i vår klubb. Klubben har medlemmer som har vært med i alle år; de har blitt «stammen» i klubben. Mange medlemmer er frivillige og gjør en kjempejobb på banen og klubbhuset. Styret setter pris på hver og én av dere for innsatsen dere legger ned.
Det er viktig å framsnakke klubben vår og fortelle folk hvor fint det er å spille golf, og at SGK er et flott sted å være medlem. Medlemmene er som sagt vår viktigste ressurs, og husk at engasjement, tilhørighet og golfspill gir en helsemessig gevinst. Takk igjen til alle som deltar i arbeidet med å skape en golfklubb med høy trivselsfaktor.

Det planlegges for et medlemsmøte i begynnelsen av november, - mer info om dette sendes ut fra daglig leder.

Neste styremøte: Tirsdag 3.oktober kl. 18.00

Ellen D. Schjelderup

Styreleder