Våren nærmer seg med små skritt, og golfere kjenner det kribler i golfkroppen. Snart kan utesesongen starte opp igjen.

Onsdag 28. februar avholdt SGK årsmøte med påfølgende medlemsmøte. Det var bra oppmøte sett i forhold til tidligere årsmøter/medlemsmøter, 85 medlemmer fant veien til Park hotell denne kvelden. Medlemmene fikk en gjennomgang av regnskap 2023 og budsjett 2024. Økonomien er bra og gir en et godt utgangspunkt for kommende år. Det ble gitt orientering om nytt klubbhus og Morten snakket om banens tilstand etter vintermåneder med mye snø. Han er fremdeles klar på at vinteren ikke er helt over og mye kan skje i mars, men pr.nå ser det slett ikke så gærent ut.
Protokollen fra årsmøtet er publisert på våre hjemmesider, for alle å kunne lese.

Protokoll - Årsmøte 2023

Når det gjelder banen kommer det innspill, tanker og noen ganger sterke meninger om hvilken stand banen skal ha, kan bli og burde vært. Noen medlemmer gir uttrykk for at de ønsker mer baneinformasjon, oftere og gjerne fortløpende. Styret har bedt banekomiteen om å lage reelle planer og prioriteringer ang. banevedlikehold og endringer. En korttidsplan og en langtidsplan. På den måten kan styret ha en oversikt over kostnader og prioriteringer. Driving range er også med i slike planer. Banekomiteen har ansvar for å holde styret orientert om banestatus på hvert styremøte, noe som også blir gjort. Det er viktig å ha med seg at alt arbeid og utvikling i SGK må sees i sammenheng med ressurser, altså mennesker og penger. Administrasjonen har gjort en kjempejobb med å få etablert en ny hjemmeside for SGK og en ny SGK FB-side. Sidene er forholdsvis nye og styret satser på at etter hvert  vil  disse sidene bli et bra tilskudd for å dekke informasjonsbehovet hos medlemmene. Det å oppsøke informasjon på de kanaler som er tilgjengelig, krever en dose egeninnsats.

Som alle vet er "Klubbhus -24" en realitet. Det er helt fantastisk at klubben nå for et nytt og funksjonelt hus takket være gode sponsorer/givere. Økonomisk er det å bygge et slikt hus dyrt, veldig dyrt, og så skal det driftes. Et nytt og annerledes bygg skal primært ikke endre mye på personal/driftsutgiftene SGK har i dag. Dette er styrets intensjon. Det er gjort mye forhåndsarbeid og planlegging i forbindelse med rominndeling, funksjonalitet og krav i henhold til Plan- og bygningsloven. Når vi nå har landet, og bygget står ferdig i august, har vi grunn til å være fornøyd. SGK har endelig får et klubbhus med alle fasiliteter.

Styret og administrasjonen hører på innspill fra medlemmer og tar de med i styrerommet. Men det er ikke slik, at om man har kommet med et innspill eller mening som ikke blir tatt med, så vil det si at de ikke er hørt. Det er man, men vi er mange.

Jeg er stolt og glad for å bli gjenvalgt som styreleder for det neste året, og takker for tilliten som er vist meg. Styret blir sittende, og en viss kontinuitet kan være et viktig element i utvikling av en organisasjon. Styret tar fatt på et nytt år med tanke på å utvikle klubben, styrke økonomien og sammen med administrasjonen, være der for medlemmene. SGK er en flott golfklubb med mange medlemmer som  har en ting til felles; GOLF!
Sammen er vi også for klubbens verdier som blandt annet er inkludering og lidenskap. Medlemmene som er hver enkelt av oss, skal være med og legge til rette for trivsel og samspill i den flotte golfklubben vår.

Vi ses snart på banen. I mellomtiden er Sandefjord Indoor Golf stedet for god golf!

Ellen D. Schjelderup
Styreleder, Sandefjord Golfklubb