Tidlig sommmer med en golfbane i flott stand. Det er moro å spille golf på Sandefjord Golfbane for tiden.

Hei alle golfvenner!

Først; se på bildet over. Det er noe dårlig kvalitet på det, og det får illustrere at motivet snart er historie :)

Sommeren er her og det er enda tre uker til St.Hans. For noen fine uker og dager vi har tilbragt på vår flotte bane. Så bra som banen er i år, så tidlig på sesongen, har jeg aldri opplevd. Fór en golfglede å oppleve fantastiske greener og flotte fairwayer.
Styret har alltid sagt at banen og medlemmene er høyt prioritert. I de tre årene dette styret har sittet, er det brukt mye penger på banen og maskiner. Dette sammen med greenkeepers kunnskap og kompetanse, banemannskapets innsats og en vanntilførsel som er stabil, er det blitt et bra resultat. Mange gode tilbakemeldinger kommer fra medlemmene til greenkeeper og hans gjeng, noe som gjør godt i en travel hverdag.
Viktig å huske på er når banemannskapet er ute og jobber på banen, må alle spillere ha respekt for dette. Ikke slå før mannskapet løfter opp armen og gir klarsignal.

Styret og klubben mottok kr. 1 500 000,- fra TH.Hansens Stiftelse denne gangen. Dette er en flott gave og tilskudd til klubben. Vi har mye å takke Thorbjørn sin stiftelse, og de som sitter i styret, for. I år går pengene til maskiner som må byttes ut pga. brekkasje, og til klubbhuset vårt. SGK har egentlig mange givere som skal takkes, både fra tidligere år og nåtid. Dette vil styret komme tilbake til i forbindelse med åpning av nytt klubbhus. SGK hadde ikke vært der vi i dag uten den økonomiske støtten som blir gitt, det er helt sikkert.

Styret har sagt ja til ny ballmaskin med vasker, - den vi har er vanskelig å få deler til når noe ikke fungerer. Det er ikke holdbart.
En fungerende ballmaskin er essensielt for våre medlemmers ønske om trening og oppvarming, samt våre proers kurs og treninger.

Nytt Klubbhus er snart ferdig til innflytting. Overtagelse er i slutten av juli. Gøy, og det blir sååååå flott. I tillegg får klubben ny garasje til alle golfbilene.

Daglig leder, et styremedlem og medlem fra banekomiteen jobber med en strategiplan for banen frem til 2028. Det skal lages en handlingsplan for hver sesong /år som skal legges frem for styret. En slik plan skal gjøre det mulig for styret å prioritere tiltak og budsjettere kostnader. Nå kommer mange behov for nyanskaffelser rett over bordet som hastesaker og det ønsker styret å endre på.

Golf er populært og nye medlemmer fra VTG kurs strømmer til, - ta godt imot de nye golferne. Ta gjerne en runde med nye medlemmer, og om de spør om råd så vær en veileder og golfvenn.

God golfsommer fra hele styret til alle flotte, engasjerte medlemmer i SGK!

Ellen D. Schjelderup
Styreleder SGK.